Home Rada Rodziców

Rada Rodziców


 

 

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ruścu, w roku szkolnym 2017/2018
wybrana podczas zebrania rad oddziałowych w dniu 5 października 2017r.:

 • Przewodnicząca Rady Rodziców
  – P. Aleksandra Bartkowiak
 • Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
  - Pani Nina Kamieniak
 • Sekretarz Rady Rodziców – P. Magdalena Jachacz
 • Skarbnik rady Rodziców – P. Elżbieta Troczyńska

Komisja rewizyjna:

 1. 1.P. Aldona Mizera
 2. 2.P. Aneta Wlazłowska
 3. 3.P. Angelika Jachacz
 4. 4.P. Anna Kędziak

 

  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

 • Przewodnicząca - Monika Pawlak
 • Z-ca przew. - Agnieszka Kunicka
 • Skarbnik - Katarzyna Koziróg
 • Sekretarz - Beata Buczek

Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Het. Stanisława Koniecpolskiego

 

 • Przewodnicząca ? Aneta Majcherek
 • Skarbnik ? E. Papierz
 • Skarbnik ? E. Pająk

 

 

KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Ruścu

Nr rachunku: 55 9264 0009 0000 2466 2000 0010